บริษัท ฟอร์เวิร์ด 99 จำกัด

FORWARD 99 CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549119870
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/10/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน