บริษัท แปซิฟิค ไม้อัด จำกัด

PACIFIC PLYWOOD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549115483
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 901 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น