บริษัท นรินทร์เสาเข็มบางนา จำกัด

NARIN STILT BANGNA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549111879
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 35/224 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น