บริษัท กรีนสมายล์ จำกัด

GREENSMILE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549094362
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2549 พ.ศ. (17 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/8/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 49/1 ซอยประสาทสุข แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง