บริษัท ซีเลค ทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

SELECT -TV(THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549087561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2549 พ.ศ. (17 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/7/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/11 หมู่ที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง