บริษัท ดิ แอสคอน จำกัด

THE ASKON COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ดิ แอสคอน จำกัด (ID: 0105549084995) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/7/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/3 ซอยบุบผาบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549084995
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/7/2549 พ.ศ.
(17 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/7/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง