บริษัท ไทย ฟาร์มา จำกัด

THAI FARMA COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทย ฟาร์มา จำกัด (ID: 0105549083395) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/7/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 245 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549083395
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/7/2549 พ.ศ.
(18 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
13/7/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง