บริษัท พี.เอ.อาร์.เค. จำกัด

P.A.R.K. CO.,LTD.

บริษัท บริษัท พี.เอ.อาร์.เค. จำกัด (ID: 0105549055731) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/5/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 587 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549055731
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/5/2549 พ.ศ.
(18 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/5/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง