บริษัท หลักแหลม ดีไซน์ จำกัด

LAKLAEM DESIGN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท หลักแหลม ดีไซน์ จำกัด (ID: 0105549017805) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/2/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 333/67 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549017805
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/2/2549 พ.ศ.
(18 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/2/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง