บริษัท คูมส์ แอสโซซิเอท จำกัด

COOMBS ASSOCIATES COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท คูมส์ แอสโซซิเอท จำกัด (ID: 0105549014105) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/1/2549 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2210/46 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 2,041,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105549014105
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/1/2549 พ.ศ.
(18 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/1/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,041,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง