บริษัท อะเทค โคตา จำกัด

A-TECH KOTA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548158111
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2548 พ.ศ. (18 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/12/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2/5 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน