บริษัท เออร์นิซท์ คอสเมติค จำกัด

ERNEST COSMETICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เออร์นิซท์ คอสเมติค จำกัด (ID: 0105548120980) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/9/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/159 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548120980
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/9/2548 พ.ศ.
(18 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/9/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง

บริษัทที่คล้ายคลึง