บริษัท โฮป ออฟ เอเวอร์รีติงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

HOPE OF EVERYTHING (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โฮป ออฟ เอเวอร์รีติงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105548114467) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/8/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 307 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548114467
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/8/2548 พ.ศ.
(18 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง

บริษัทที่คล้ายคลึง