บริษัท ซี ซี เอ็น เฮลธ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด

C C N HEALTH EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซี ซี เอ็น เฮลธ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105548102582) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/251 ซอยปุณณวิถี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548102582
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2548 พ.ศ.
(18 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง