บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จำกัด

L-TAC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จำกัด (ID: 0105548096841) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/7/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 44/1 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548096841
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/7/2548 พ.ศ.
(18 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/7/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง