บริษัท ทีเจ แมคตรอน จำกัด

T J MACHTRON COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ทีเจ แมคตรอน จำกัด (ID: 0105548095721) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 177/82 หมู่ที่ 1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548095721
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2548 พ.ศ.
(19 ปี ที่แล้ว)
25/7/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง