บริษัท บี โปร คอนซัลแตนท์ จำกัด

B PRO CONSULTANT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บี โปร คอนซัลแตนท์ จำกัด (ID: 0105548095403) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/7/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 69/100 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548095403
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/7/2548 พ.ศ.
(18 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/7/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง