บริษัท เอส.เอช.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

S.H.P. INTER TRADE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.เอช.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105548093672) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/7/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 572 ตรอกวัดกันมาตุยาราม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548093672
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/7/2548 พ.ศ.
(19 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
18/7/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง