บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส เทคโนโลยี จำกัด

SMART BUSINESS TECHNOLOGY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548074317
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2548 พ.ศ. (19 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
7/6/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6/605 หมู่ที่ 5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์