บริษัท สยามค้าหนัง จำกัด

SIAM LEATHER TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548068147
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2548 พ.ศ. (18 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/5/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2/226 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง