บริษัท เวล ลิงค์ เอเซีย จำกัด

WELL LINK ASIA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548060499
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2548 พ.ศ. (19 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
6/5/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 36 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง