บริษัท ชินคุปต์ จำกัด

CHINAKOUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548036644
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 149/259 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง