บริษัท วอล์คแมน วิลเลจ จำกัด

WALKMAN VILLAGE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548033823
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
8/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 120/126 ชั้น 1 ห้อง 026 โรงแรมอินทรารีเจนท์ ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง