บริษัท ม๊อกซิเทค จำกัด

PURE ORGANICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ม๊อกซิเทค จำกัด (ID: 0105548026193) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/2/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 184/14 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548026193
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/2/2548 พ.ศ.
(19 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง