บริษัท พลัส โฟร์ จำกัด

PLUS FOUR COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พลัส โฟร์ จำกัด (ID: 0105548022953) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/2/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 949 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548022953
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/2/2548 พ.ศ.
(19 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง