บริษัท วิภาวดี เวชกรรม จำกัด

VIPAVADEE VACHAKAM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548022384
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
15/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 644/88 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์