บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จำกัด

B & B MEDICAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548021698
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
14/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 432 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์