บริษัท แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ASTA MEYER (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548021272
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 175 ซอยพระรามเก้า58(ซอย7เสรี7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์