บริษัท เอเซีย ยูนิค ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ASIA UNIQUE DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548017950
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
4/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/10 หมู่บ้านทวีมิตร ซอย 2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง