บริษัท แพพส์ ไบโอซิสเต็มส์ จำกัด

PARS BIOSYSTEMS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548016872
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 30 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์