บริษัท อริยะภาคย์ จำกัด

ARIYAPAK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548016856
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
3/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/284 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์