บริษัท เอ็น.อาร์.อาร์.อิควิปเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

N.R.R EQUIPMENT & SUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548016686
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 14/48 ซอยรามอินทรา 15 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์