บริษัท ฟิเรนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

FIRENZE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548015922
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30,32 ซอยเที่ยนทะเล 26 แยก 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง