บริษัท ฉู่หัว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CHU HUA MEDICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548015647
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
1/2/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 839/4 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์