บริษัท คาราฮาริ ดราย (ประเทศไทย) จำกัด

KALAHARI DRY (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548012699
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ห้องเลขที่ 2302 ชั้นที่ 23 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์