บริษัท เค.เอส.พี.อินดัสตรี้ส์ จำกัด

K.S.P. INDUSTRIES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548012532
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2548 พ.ศ. (19 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2194 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์