บริษัท เวีย การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

VIA CARD (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เวีย การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105548008187) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/1/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 88/136 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 763,955,770 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548008187
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/1/2548 พ.ศ.
(19 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
763,955,770 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง