บริษัท บุญอนันต์ค้าข้าว จำกัด

BOON ANANT KHAKAO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บุญอนันต์ค้าข้าว จำกัด (ID: 0105548008004) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/1/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 565 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 22,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548008004
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/1/2548 พ.ศ.
(19 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
22,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง