บริษัท เอส.ที.ซี.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด

S.T.C. OFFICE CENTER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.ที.ซี.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด (ID: 0105548004980) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/1/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 855/52 ซอยบางแค16 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548004980
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/1/2548 พ.ศ.
(19 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง