บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

SAMSONITE THAILAND COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547159378
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
29/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง