บริษัท พรีเมี่ยม กลาส จำกัด

PREMIUM GLASS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547153647
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 137 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ