บริษัท รวีโรจน์ กรุ๊ป จำกัด

REVEEROJ GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547151172
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/2 หมู่ที่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ