บริษัท เอ็ม.ที.ออฟฟิศ จำกัด

M.T. OFFICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547147396
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/57 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม