บริษัท ศรีรัตนา จำกัด

SRIRATTANA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547145954
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25/73 ซอยพึ่งมี 50 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ