บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด

NIC INTER CHEM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547145199
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 13/46 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม