บริษัท เอเซีย เซมเมดายม์ จำกัด

ASIA CEMEDINE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547144401
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1717/1 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม