บริษัท เจ.โอ.ที. เทรดดิ้ง จำกัด

J.O.T. TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547144371
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 602 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม