บริษัท พุฒิศรีกุล จำกัด

PUTTISRIKUL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547137820
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15/326 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ