บริษัท เอจี นายน์ จำกัด

A G NINE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547126917
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42/1 ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม