บริษัท แสงมิตร อุตสาหกรรม จำกัด

SANG MITR INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แสงมิตร อุตสาหกรรม จำกัด (ID: 0105547120307) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/9/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 95/45 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105547120307
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/9/2547 พ.ศ.
(19 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง